• 801 7007 111

Προσωπικά Δεδομένα

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Logon Α.Ε

1. Η Logon ΑΕ σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των συνεργατών και πελατών της. Η οποιαδήποτε πράξη επεξεργασίας και αποθήκευσης γίνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων  2016/679.

2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και εμπλοκή με ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:
Η Logon ΑΕ ασχολείται με την μελέτη, υλοποίηση και υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής για επιχειρήσεις (πρόσωπα νομικού δικαίου) και σε ελάχιστες περιπτώσεις ιδιωτών. Στην περίπτωση των ιδιωτών και των συνεργατών που εργάζονται με μόνιμη εξάρτηση εργασίας, ή συνεργάζονται με την εταιρεία σαν εξωτερικοί συνεργάτες ορισμένου έργου, τα στοιχεία τους θεωρούνται προσωπικά δεδομένα. Επίσης, οι συνεργάτες που είναι καταχωρημένοι σαν φυσικά πρόσωπα που έχουμε στις επαφές των εταιρειών, είτε πελατών είτε προμηθευτών, με τις οποίες συνεργαζόμαστε ή επιθυμούμε να συνεργαστούμε, θα μπορούσαν να θεωρηθούν προσωπικά δεδομένα.

3. ΤΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ και για ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ:
Σαν προσωπικά δεδομένα, χρησιμοποιούμε σε ηλεκτρονική ή φυσική μορφή, αν απαιτείται :
 1.     Για τα φυσικά πρόσωπα που είναι πελάτες ιδιώτες ή επαφές σε πελάτες : το ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο σταθερό ή κινητό, στοιχεία διεύθυνσης, email και ότι άλλο απαιτείται για να κάνουμε νόμιμα την εργασία μας. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση, όπως επικοινωνία με τους πελάτες (τηλεφωνικά, με sms, με fax, email ή ταχυδρομικά), για έκδοση των απαραίτητων  παραστατικών και χρήση των στοιχείων τους για ότι αφορά την νομοθεσία.
 2. Για τους εργαζόμενους ή υποψήφιους εργαζόμενους (βιογραφικά) καθώς και για τους εξωτερικούς συνεργάτες, χρησιμοποιούμε ότι στα φυσικά πρόσωπα, συν όπου απαιτείται επιπλέον πληροφορίες απαραίτητες από την νομοθεσία όπως σπουδές, χρονολογίες γέννησης, ασθένειες, άδειες, οικογενειακή κατάσταση, κλπ. , για την έκδοση μισθοδοσίας και την επικοινωνία με τους κρατικούς φορείς.
Η χρήση των προσωπικών δεδομένων, εκτός στα νόμιμα παραστατικά ή ενεργειών για την νόμιμη και ομαλή λειτουργία και συνεργασία με την εταιρεία (πχ ποιος θα παραλάβει εμπορεύματα ή μισθοδοσία προσωπικού), γίνεται και για επικοινωνία, δημόσιες σχέσεις όπως ευχές για ονομαστικές εορτές και ενημέρωση για λύσεις μας ή θέματα της επικαιρότητας και του ενδιαφέροντος των δραστηριοτήτων μας (πχ. αλλαγές σε νομοθεσία που επηρεάζουν την μηχανογράφηση, πιθανές εξελίξεις του κλάδου, κλπ.).
Τα προσωπικά δεδομένα είναι ασφαλή, καθώς η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με  ISO 27001 και δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς ούτε μεταφέρονται σε τρίτους εκτός:
 • Αυτών που απαιτούνται από το νόμο (πχ. αποστολή στοιχείων εργαζόμενου στο ΕΡΓΑΝΗ ή αντίστοιχες υπηρεσίες).
 • Email ή κινητό σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών sms και email (χωρίς δυνατότητα ταυτοποίησης) για να μπορεί να γίνει επικοινωνία μέσω αυτών με τα φυσικά πρόσωπα (αποστολή μαζικών email ή/και sms). Συνεργαζόμαστε με τις εταιρείες Yuboto (για την αποστολή μαζικών SMS και Mailchimp (για την αποστολή μαζικών email/newsletter).
Δεν γίνεται καμιά άλλη επεξεργασία ή μεταβίβαση προσωπικών δεδομένων και για κανένα λόγο.
Το φυσικό πρόσωπο μπορεί μέσω email, φόρμας που υπάρχει στο web site της εταιρείας ή με απλό έντυπο που θα προσκομίσει στην εταιρεία, να ζητήσει να δει, να μεταφέρουμε ή διαγράψουμε τα προσωπικά του δεδομένα που τηρούμε.

4. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ. Η εταιρεία μας κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για την σωστή και έγκαιρη ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων, όπως :
 • Ενημέρωση του προσωπικού για τα θέματα προσωπικών δεδομένων και ασφάλειας, με τακτά σεμινάρια.
 • Συμβάσεις με σχετικούς όρους για την αποδοχή χρήσης των προσωπικών δεδομένων τους αλλά και την ασφάλεια των πληροφοριών, με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού και των συνεργατών και την ξεκάθαρη υποχρέωση τους να στηρίζουν την πολιτική της εταιρείας σε αυτό το θέμα.
 • Ενημέρωση σχετικά με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μέσα από το web site της εταιρείας και παραπομπή των επισκεπτών προς σε αυτή.
 • Έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα, μέσω των οποίων, επιβεβαιώνει ξεκάθαρα το φυσικό πρόσωπο την αποδοχή του και την γνώση του για την επεξεργασία και χρήση των προσωπικών του δεδομένων.
 • Δέσμευση της διοίκησης ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων (αλλά και γενικότερα των πληροφοριακών συστημάτων) είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία μας και θα είμαστε σε συνεχή εγρήγορση, ελέγχους και διορθωτικές ενέργειες, για να εξασφαλίσουμε την χρηστή διαχείριση των δεδομένων, την πιθανότητα διαρροής ή απώλειας και τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων όπως προκύπτουν από τους κανονισμούς και το έννομο συμφέρον της Logon ΑΕ.
Αν παρόλα αυτά προκύψει κάποια δυσλειτουργία ή διαρροή, δεσμευόμαστε για την έγκαιρη ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών και την συνεργασίας μας μαζί τους.

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα προσωπικά σας δεδομένα και τον τρόπο με τον οποίο τα διαχειρίζεται η εταιρεία μας μπορείτε να μας στείλετε ένα email στο .

Επεξεργασία Δεδομένων Βιντεοεπιτήρησης

 1. Υπεύθυνος επεξεργασίας:
LOGON AE , Φαρσάλων 113, 41335, Λάρισα
 
 1. Σκοπός επεξεργασίας και νομική βάση:
Χρησιμοποιούμε σύστημα επιτήρησης για τον σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1. στ ΓΚΠΔ).
 
 1. Ανάλυση εννόμων συμφερόντων
Το έννομο συμφέρον μας συνίσταται στην ανάγκη να προστατεύσουμε τον χώρο μας και τα αγαθά που ευρίσκονται σε αυτόν από παράνομες πράξεις, όπως ενδεικτικά από κλοπές. Το ίδιο ισχύει και για την ασφάλεια της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας καθώς και της περιουσίας του προσωπικού μας και τρίτων που νομίμως ευρίσκονται στον επιτηρούμενο χώρο. Συλλέγουμε μόνο δεδομένα εικόνας και περιορίζουμε τη λήψη σε χώρους που αξιολογήσαμε ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα τέλεσης παράνομων πράξεων π.χ. κλοπής, όπως στα ταμεία μας και στην είσοδο, χωρίς να εστιάζουμε σε χώρους όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των προσώπων των οποίων λαμβάνεται η εικόνα, περιλαμβανομένου του δικαιώματός τους στον σεβασμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 
 1. Αποδέκτες
Το τηρούμενο υλικό είναι προσβάσιμο μόνο από το αρμόδιο / εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας που είναι επιφορτισμένο με την ασφάλεια του χώρου. Το υλικό αυτό δεν διαβιβάζεται σε τρίτους, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης, η οποία αφορά πρόσωπα ή αγαθά του υπευθύνου επεξεργασίας, β) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και γ) προς το θύμα ή τον δράστη μιας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πράξης.
 
 1. Χρόνος τήρησης
Τηρούμε τα δεδομένα για 2 μήνες (60) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται αυτόματα. Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό διαπιστώσουμε κάποιο περιστατικό, απομονώνουμε τμήμα του βίντεο και το τηρούμε έως και έναν (1) μήνα ακόμα, με σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων μας, ενώ αν το περιστατικό αφορά τρίτον θα τηρήσουμε το βίντεο έως και τρεις (3) μήνες ακόμα.
 
 1. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων
Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα:
 • Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε δικαίωμα να μάθετε αν επεξεργαζόμαστε την εικόνα σας και, εφόσον αυτό ισχύει, να λάβετε αντίγραφο αυτής.
 • Δικαίωμα περιορισμού: έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία, όπως για παράδειγμα να μη διαγράψουμε δεδομένα τα οποία θεωρείτε απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 • Δικαίωμα εναντίωσης: έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία.
 • Δικαίωμα διαγραφής: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε δεδομένα σας.
 
Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση ή επιστολή στην ταχυδρομική μας διεύθυνση ή καταθέτοντάς μας οι ίδιοι το αίτημα αυτοπροσώπως, στη διεύθυνση του καταστήματος. Για να εξετάσουμε ένα αίτημα που σχετίζεται με την εικόνα σας, θα πρέπει να μας προσδιορίσετε πότε περίπου βρεθήκατε στην εμβέλεια των καμερών και να μας δώσετε μια εικόνα σας, ώστε να μας διευκολύνει στον εντοπισμό των δικών σας δεδομένων και στην απόκρυψη των δεδομένων τρίτων εικονιζόμενων προσώπων. Εναλλακτικά, σας δίνουμε τη δυνατότητα να προσέλθετε στις εγκαταστάσεις μας για να σας επιδείξουμε τις εικόνες στις οποίες εμφανίζεστε. Επισημαίνουμε επίσης ότι η άσκηση δικαιώματος εναντίωσης ή διαγραφής δεν συνεπάγεται την άμεση διαγραφή δεδομένων ή την τροποποίηση της επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση θα σας απαντήσουμε αναλυτικά το συντομότερο δυνατόν, εντός των προθεσμιών που ορίζει ο ΓΚΠΔ.
 
 1. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή.

Αρμόδια εποπτική αρχή για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 2106475600.

Επικοινωνία

Λάρισα: Φαρσάλων 113, 41335
Γραφείο Αθηνών: Φωτομαρά 73, 11745
801 7007 111
2410 6700 60
2410 6700 63

Δευτέρα - Παρασκευή: 09:00 - 17:00

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις μας.
© 2022 LOGON Α.Ε. | All Rights Reserved | Powered inhouse by LOGON Α.Ε.